ISSN 1000-1026
CN 32-1180/TP
  • ISSN 1000-1026
  • CN 32-1180/TP

Online First

1
Robust Optimal Dispatch of Micro-energy Grid with Multi-energy Complementation of Cooling Heating Power and Natural Gas
ZOU Yunyang, YANG Li, LI Jiayong, XIAO Lei, YE Hao, LIN Zhenzhi
2019-01-14 DOI: 10.7500/AEPS20181028004
[Abstract](63) [PDF](15)
2
A Fast Charging Guidance Strategy for Multiple Demands of Electric Vehicle -Fast Charging Station-Distribution Network
SHAO Yinchi, MU Yunfei, LIN Jiaying, WANG Kairang, GONG Yu
2019-02-11 DOI: 10.7500/AEPS20181127010
[Abstract](46) [PDF](15)
3
Design and Simulation of Renewable Portfolio Standard and Tradable Green Certification Mechanism
DONG Fugui, SHI Lei
2018-11-13 DOI: 10.7500/AEPS20180610004
[Abstract](43) [PDF](18)
4
Model Predictive Control Strategy for Combined Wind-Storage System to Participate in Frequency Response
YU Linbo, KOU Peng, FENG Yutao
2019-02-12 DOI: 10.7500/AEPS20180923001
[Abstract](36) [PDF](22)
5
Harmonic Oscillation Analysis and Control Measure of Power System Integrated with DC through Series Compensation
MEI Yong, ZHAO Xiaobing, LIU Hongtao, XIE Huifan, YANG Jian
2018-11-06 DOI: 10.7500/AEPS20180525010
[Abstract](22) [PDF](5)
6
Interval Model Based Optimal Operation of Multi-energy Complementary System
BAO Weicen, WEI Gang, LIU Jia, LI Yuan, GONG Bojie, HE Chenke
2019-01-21 DOI: 10.7500/AEPS20190102007
[Abstract](44) [PDF](26)
7
Reference Phasor Calculation Method for Synchrophasor Measurement Unit Calibrator
刘灏, 许苏迪, 毕天姝
2018-09-30 DOI: 10.7500/AEPS20180723018
[Abstract](21) [PDF](5)
8
Overview of Charging and Discharging Load Forcasting for Electric Vehicles
CHEN Lidan, ZHANG Yao
2019-01-21 DOI: 10.7500/AEPS20180814001
[Abstract](30) [PDF](12)
9
Joint Planning of Generalized Energy Storage Resource and Distributed Generator Considering Operation Control Strategy
CHENG Lin, QI Ning, TIAN Liting, YANG Weihong
2019-01-23 DOI: 10.7500/AEPS20180814004
[Abstract](34) [PDF](7)
10
Single Phase Earth Fault Arc-extinguishing Method for Distribution Network Based on SVG Two-phase Current Injection
ZHOU Xingda, LU Shuai, CHEN Yangming, LIANG Shibin, WU Shengbing
2019-01-25 DOI: 10.7500/AEPS20180811005
[Abstract](16) [PDF](4)
11
Dual Transformer Based Hybrid Resonant Three-level Converter with Zero-current Switching
PAN Zhixin, NING Guangfu, YUAN Dong, FU Hui, SUI Shunke, Waqar Azeem SYED
2018-12-13 DOI: 10.7500/AEPS20180507009
[Abstract](11) [PDF](1)
12
Adequacy Optimization for a Large-scale Renewable Energy Integrated System Part Two Multi-grade Reserve Collaborative Optimization
WU Jun, XUE Yusheng
2019-02-19 DOI: 10.7500/AEPS20181023002
[Abstract](21) [PDF](4)
13
Multi-objective Optimal Configuration of Microgrid Capacity Considering Power-to-hydrogen as Flexible Resource
LI Peng, HAN Jianpei, YIN Yunxing, WEI Wei
2019-02-12 DOI: 10.7500/AEPS20181023006
[Abstract](18) [PDF](11)
14
Control Strategy of Coordination and Equalization for Diesel Generator and Energy Storage System in Emergency Microgrid
ZHAO Zishan, MENG Zhiquan, ZHANG Junfeng, HE Xiaoliang, JIANG Feng, XIN Huanhai
2019-02-24 DOI: 10.7500/AEPS20180730011
[Abstract](11) [PDF](2)
15
Calculation Method of Transient Overvoltage Caused by DC Blocking Based on Reactive Power Short Circuit Ratio
YIN Chunya, LI Fengting, ZHOU Shiyuan, CHEN Weiwei
2019-02-11 DOI: 10.7500/AEPS20181114006
[Abstract](13) [PDF](2)
16
Adequacy Optimization for a Large-scale Renewable Energy Integrated System: Part Three Reserve Optimization Under Multi-scenario
WU Jun, XUE Yusheng
2019-02-19 DOI: 10.7500/AEPS20181023003
[Abstract](27) [PDF](6)
17
Pre-acceleration of Protection for HVDC Transmission Lines
WANG Junsheng, LIU Huanzhang
2019-02-19 DOI: 10.7500/AEPS20190102001
[Abstract](14) [PDF](3)
18
Risk Dispatching of Power System Considering Second-Life Batteries as Flexible Loads
HU Shubo, SUN Hui, SUN Qizhong, PENG Feixiang, ZHOU Wei, SUN Jingjie
2018-11-27 DOI: 10.7500/AEPS20180806010
[Abstract](17) [PDF](8)
19
Overview of Large-capacity Battery Energy Storage Power Conversion Technology at Grid Side
lirui, caixu
2019-02-18 DOI: 10.7500/AEPS20180907001
[Abstract](22) [PDF](5)
20
Dynamic N-1 Risk Assessment Technology Considering Whole Process of Dispatching Operation
LIN Zizhao, HU Ziheng, XU Xi, HE Xiaofeng, Zou Zhiyong, LIU Xuefei
2018-11-20 DOI: 10.7500/AEPS20180726008
[Abstract](94) [PDF](26)
21
Coordinated Dispatching of Source-Grid-Load for Inter-regional Power Grid Considering Uncertainties of Both Source and Load Sides
LYU Kai, TANG Hao, WANG Ke, TANG Biqiang, WU Haiwei
2018-12-10 DOI: 10.7500/AEPS20180905007
[Abstract](101) [PDF](31)
22
Flexible Coordination Assessment of Distribution Network Considering Uncertainty and Initiative
XIN Hao, CAI Jiaming, WANG Chengmin, XIE Ning, YANG Haibo
2019-01-04 DOI: 10.7500/AEPS20180528004
[Abstract](70) [PDF](24)
23
Optimal Configuration of Generalized Spinning Reverse for Power Grid Based on Characteristics of System Frequency Response
TAO Renfeng, LI Fengting
2019-01-11 DOI: 10.7500/AEPS20180407003
[Abstract](72) [PDF](15)
24
Protection of Line Breakage Fault Based on Ratio of Sum and Difference of Single-ended Transient Current for Flexible DC Distribution Systems
JIA Ke, FENG Tao, ZHAO Qijuan, WANG Congbo, ZHU Rui, BI Tianshu
2018-08-27 DOI: 10.7500/AEPS20180318004
[Abstract](81) [PDF](13)
25
Adequacy Optimization for a Large-scale Renewable Energy Integrated Power System (Ⅰ) Spinning-grade Reserve Optimization
WU Jun, XUE Yusheng
2019-02-19 DOI: 10.7500/AEPS20181023001
[Abstract](161) [PDF](62)
26
Evaluation Method of System Value for Energy Storage in Power System
SUN Weiqing, PEI Liang, XIANG Wei, SANG Bingyu, LI Guanjun, XI Peifeng
2019-02-12 DOI: 10.7500/AEPS20180812009
[Abstract](238) [PDF](126)
27
Analysis of Internal Fault Characteristics and Longitudinal Zero-sequence Overvoltage Protection Performance of Large-scale Condenser
GUI Lin, LI Yanjun, ZHAN Rongrong, NIU Huamin, WANG Xiangheng, WANG Weijian
2019-01-03 DOI: 10.7500/AEPS20181006001
[Abstract](116) [PDF](41)
28
Compound Balancing Control Strategy of SOC for Battery Energy Storage System Based on Cascaded H-bridge Converter
LIU Chang, CAI Xu, CHEN Qiang
2018-12-26 DOI: 10.7500/AEPS20180917002
[Abstract](100) [PDF](39)
29
Improved Interpolation Algorithm Applied to Power Harmonic Analysis
LI Jianfei, CHENG Longdao
2018-11-10 DOI: 10.7500/AEPS20180722002
[Abstract](135) [PDF](46)
30
Global Sensitivity Analysis for Islanded Microgrid Based on Sparse Polynomial Chaos Expansion
WANG Han, YAN Zheng, XU Xiaoyuan, HE Kun
2019-01-14 DOI: 10.7500/AEPS20180625006
[Abstract](110) [PDF](44)
31
Optimization of Reserve Service Capacity by Electric Vehicle Aggregator
WU Juai, XUE Yusheng
2019-01-22 DOI: 10.7500/AEPS20181204003
[Abstract](100) [PDF](40)
32
Business Framework Design of Provincial Dispatch Center in Centralized Electricity Spot Market
GAO Zhiyuan, FENG Shuhai, XUE Bike, XU Lizhong, ZHANG Si, YANG Ying
2019-01-07 DOI: 10.7500/AEPS20180830001
[Abstract](118) [PDF](46)
33
Multi-scale Multi-index Sizing of Energy Storage Applied to Fluctuation Mitigation of Wind Farm
GAN Wei, GUO Jianbo, AI Xiaomeng, YAO Wei, YANG Bo, YAO Liangzhong, WEN Jinyu
2018-12-14 DOI: 10.7500/AEPS20180815002
[Abstract](97) [PDF](43)
34
Analysis and Calculation of Loss Characteristics of Hexagonal Modular Multilevel AC/AC Converter
ZHANG chong, LI Kuanhong, ZHANG Xuan, JIANG Daozhuo, LIANG Yiqiao
2018-11-13 DOI: 10.7500/AEPS20180620005
[Abstract](74) [PDF](22)
35
Power Loop Based Dual Mode Control of Virtual Synchronous Storage Converter
WEN Chunxue, YANG Chunlai, CHEN Dan, HU Changbin, PIAO Zhengguo, ZHOU Jinghua
2019-02-22 DOI: 10.7500/AEPS20180805002
[Abstract](74) [PDF](22)
36
Passive Islanding Detection Method Based on Harmonic Voltage and Fundamental Frequency
CHEN Yonghua, TANG Guanjun, WANG Sen, CHEN Xiong, WANG Xiaoli, ZHANG Yanjun
2019-01-07 DOI: 10.7500/AEPS20180914003
[Abstract](36) [PDF](5)
37
Comments on Power Quality Enhancement Research of Power Grid by Energy Storage System
LI Jianlin, YU Zhenggang, GE Le
2019-02-21 DOI: 10.7500/AEPS20180826002
[Abstract](250) [PDF](138)
38
Distributed Fault Self-healing Scheme and Implementation for Active Distribution Network
WU Yuehua, GAO Houlei, XU Bin, KANG Gengqiang, WU Zhigang, WANG Ning
2019-01-07 DOI: 10.7500/AEPS20180711005
[Abstract](167) [PDF](53)
39
Coordinated Operation Strategy for Pumped Storage and Renewable Energy Generation Based on VSC-DC Integration
SUN Kaiqi, LI Ke-jun, LIU Zhijie, WANG Zhuodi, WANG Meiyan
2019-02-12 DOI: 10.7500/AEPS20180813003
[Abstract](162) [PDF](70)
40
Distributed Synergistic Optimal Dispatch of Multi-regional Electricity-Gas Integrated Energy Systems with Energy Hubs
WEN Yunfeng, QU Xiaobin
2019-01-08 DOI: 10.7500/AEPS20181007006
[Abstract](166) [PDF](64)
41
Multi-scenario Optimal Dispatch of Integrated Community Energy System with Power-Heating-Gas-Cooling Subsystems
ZHONG Yongjie, SUN Yonghui, XIE Dongliang, ZHAI Suwei
2019-01-14 DOI: 10.7500/AEPS20181128008
[Abstract](173) [PDF](84)
42
Control Strategy of Air Conditioning Load Based on Improved State-space Model
TIAN Aina, LI Weixing, LIU DAO WEI, AN TIAN YU
2018-11-15 DOI: 10.7500/AEPS20180715005
[Abstract](149) [PDF](32)
43
Configuration Optimization of Multifunctional Hybrid Energy Storage for Regional Power Line Fault
WEN Jinyu, SONG Minggang, ZHOU Bo, AI Xiaomeng, YAO Wei, HUANG Jiawei
2019-02-11 DOI: 10.7500/AEPS20180816011
[Abstract](83) [PDF](30)
44
Robust Planning Method for Regional Integrated Energy System Considering Multi-Energy Load Uncertainties
SHEN Xinwei, GUO Qinglai, SUN Hongbin
2018-10-26 DOI: 10.7500/AEPS20180511003
[Abstract](132) [PDF](56)
45
UPFC System-level Control Strategy for Power Grids Integrated with UHVDC
YANG Jian, SONG Pengcheng, XU Zheng, CAI Hui, XIE Zhenjian
2019-01-03 DOI: 10.7500/AEPS20180916005
[Abstract](101) [PDF](19)
46
Cyber-Physical Energy USB System for Multifarious User Interaction
YU Tao, TAN Zhukui, CHENG Lefeng, JIANG Haorong, ZHANG Zhiyi
2018-12-04 DOI: 10.7500/AEPS20180709012
[Abstract](125) [PDF](49)
47
Influence of Governor Deadband on Frequency Oscillation in Single Machine Equivalent System
CHEN Lei, ZHANG Lin, MIN Yong, CHEN Tao, ZHANG Tongzun, GU Jiming, HU Wei
2018-11-09 DOI: 10.7500/AEPS20180701011
[Abstract](51) [PDF](24)
48
Review of District Integrated Energy System Planning Research
CHENG Haozhong, HU Xiao, WANG Li, SHANG Ce, LIU Yuquan, YU Qi
2018-09-12 DOI: 10.7500/AEPS20180416006
[Abstract](99) [PDF](54)
49
Architecture and Key Technologies of Lightweight Human-Machine Interaction System for Power Grid Dispatch and Control Systems
HUANG Kun, ZHAO Kun, YANG Libo, YAN Zhen, PENG Hui, ZHAI Mingyu
2018-09-18 DOI: 10.7500/AEPS20180525001
[Abstract](69) [PDF](25)
50
Framework Design of Smart Distribution Trading Platform Based on Blockchain Technology
HAN Dong, ZHANG Chengzhenghao, SUN Weiqing, ZHANG Wei, YANG Wenwei, XIAO Min
2019-02-18 DOI: 10.7500/AEPS20181225009
[Abstract](111) [PDF](52)
51
Distributed Optimal Scheduling of Integrated Electricity-Gas-Heating System Based on Improved Alternative Direction Multiplier Algorithm
CHEN Jian, ZHANG Weitong, LIN Da, LI Zhihao, SONG Guanyu, GU Yifeng
2018-11-21 DOI: 10.7500/AEPS20180720004
[Abstract](66) [PDF](27)
52
Single-phase Grounding Fault Recognition in Distribution Networks Based on Phase-Space Reconstruction and Average Conductance Characteristics
Guo Linhui, Liu Yadong
2018-11-11 DOI: 10.7500/AEPS20180416001
[Abstract](49) [PDF](9)
53
Complex Affine Arithmetic Based Power Flow Algorithm for Weak-mesh Distribution Network Considering Reactive Power Characteristics of Distributed Generator
CHEN Pengwei, XIAO Xiangning, Mesut Baran
2019-02-11 DOI: 10.7500/AEPS20180719001
[Abstract](57) [PDF](16)
54
Real-time Electricity Price Based Integrated Response Model for Prosumers
LI Biao, WAN Can, ZHAO Jian, SONG Yonghua, ZHANG Ziyang
2019-02-12 DOI: 10.7500/AEPS20180731001
[Abstract](76) [PDF](29)
55
Steady-state Characteristics of Multi-phase Permanent Magnet Synchronous Generator with Reactive Power Feed Windings
ZHANG Shiyong, ZENG Xiangjun, WEI Milan, LIU Yindi
2019-01-03 DOI: 10.7500/AEPS20180918001
[Abstract](86) [PDF](16)
56
Two-stage Robust Optimal Dispatch of Islanded AC/DC Hybrid Microgrid
JIANG Yueping, JIN Xue, LUO Zhao
2018-11-13 DOI: 10.7500/AEPS20180925008
[Abstract](88) [PDF](39)
57
Operation Optimization of Energy Storage Equipment Participating in Auxiliary Service in Regional Integrated Energy System
MA Hengrui, WANG Bo, GAO Wenzhong, ZHU Chengliang, ZHENG Zhou, SI Yang, YANG Yan
2019-01-18 DOI: 10.7500/AEPS20180813007
[Abstract](262) [PDF](108)
58
Optimal Configuration of Generalized Energy Storage in Distribution Networks with High-penetration Renewable Energy
MAO Meiqin, LIU Yunhui, CHANG Liuchen, ZHANG Jian
2019-01-19 DOI: 10.7500/AEPS20180615002
[Abstract](201) [PDF](86)
59
Bargain Game Based Optimal Operation of Microgrid with High Penetration of Photovoltaic Considering Uncertainty
LI Peng, HE Shuai, CHEN Anwei, LI Jihong, YIN Yunxing, HUANG Min
2018-09-04 DOI: 10.7500/AEPS20180215002
[Abstract](126) [PDF](44)
60
Analysis on Communication Exceptions in Ring Network of Outdoor Installation Protection and Handling Strategies
FU Mingjun, WANG Longfei, JI Xina, DONG Leichao
2018-11-11 DOI: 10.7500/AEPS20180125007
[Abstract](126) [PDF](33)
61
Optimal dispatch of Integrated Electricity and Natural Gas System and Accommodation of High-penetration Wind Power Considering Dynamic Line Pack
CHEN Zexing, ZHAO Zhendong, ZHANG Yongjun, LIN Xiaoming, CHEN Boda
2018-11-06 DOI: 10.7500/AEPS20180718003
[Abstract](153) [PDF](68)
62
Restoration Method of Electric Power Supply for Isolated Island with Help of Electric Vehicles Considering Cooling Load Impact
YAO Meng, WANG Yue
2018-11-15 DOI: 10.7500/AEPS20180410006
[Abstract](112) [PDF](41)
63
Multi-objective Stochastic Planning for Offshore Micro Integrated Energy Systems
ZHANG Anan, ZHANG Hong, WU Jianzhong, Meysam QADRDAN, LI Qian
2018-11-23 DOI: 10.7500/AEPS20180417002
[Abstract](119) [PDF](31)
64
Timing Coordination Method of High Voltage DC Circuit Breaker for DC Grid Protection
ZHAO Jianpeng
2018-09-30 DOI: 10.7500/AEPS20180423005
[Abstract](110) [PDF](34)
65
Distribution Model of Day-ahead Photovoltaic Power Forecasting Errors Based on Numerical Characteristics Clustering
ZHAO Shuqiang, ZHANG Tingting, LI Zhiwei, LI Dongxu, XU Xiaoyan, LIU Jinshan
2018-08-31 DOI: 10.7500/AEPS20180405002
[Abstract](100) [PDF](35)
66
Soft Switching Modulation Strategy of Dual Active Bridge Converters Applied in Renewable Energy Systems
SHEN kai, TONG Anping, HANG Lijun, LI Guojie, ZHU Minglin, DAI Renjie
2018-11-06 DOI: 10.7500/AEPS20180711010
[Abstract](34) [PDF](13)
67
Design of Parallel Architecture for Multi-FPGA Based Real-time Simulator of Active Distribution Networks
LI Peng, Wang Zhiying, WANG Chengshan, FU Xiaopeng, SONG Yi
2018-11-22 DOI: 10.7500/AEPS20180706006
[Abstract](48) [PDF](21)
68
Modeling for Load Characteristics of Regional Electric Heating System Considering Difference of Users Response Behaviors
WANG Zhiqiang, WANG Shan, ZHANG Xinyue, LIU Wenxia, GONG Qi, CHEN Qifang
2019-01-20 DOI: 10.7500/AEPS20180810002
[Abstract](69) [PDF](65)
69
Bi-level Optimization Model of False Data Injection Attack for Power Grid
SHU Jun, GUO Zhifeng, HAN Bing
2018-10-14 DOI: 10.7500/AEPS20180420001
[Abstract](61) [PDF](23)
70
Fault Location Method of Wind Farm Collection Line Based on Vector Deviation Degree
ZHANG Ke, SUN Lizhi, ZHU Yongli, LIU Xuechun
2018-09-09 DOI: 10.7500/AEPS20180417004
[Abstract](41) [PDF](11)
71
Influence of Busbar Shunting Effect on Network Structure of Medium Voltage Power Line Communication
WANG Yan, XUE Chen, JIAO Yanjun
2019-01-20 DOI: 10.7500/AEPS20181029002
[Abstract](33) [PDF](10)
72
Fault Detection Algorithm for Transmission Lines Based on Random Matrix Spectrum Analysis
TONG Xiaoyang, YU Senlin
2018-12-25 DOI: 10.7500/AEPS20180602002
[Abstract](44) [PDF](9)
73
Co-evolution Based Two Kinds of Electricity Market Clearance Mechanism
SHI Ke, CHEN Haoyong, LIU Yumeng, HUANG Long, SUN Gaoxing
2019-01-03 DOI: 10.7500/AEPS20180630010
[Abstract](165) [PDF](63)
74
Leader-Follower Game Based Optimized Operation Method for Interaction of Integrated Energy System in Industrial Park
ZHOU Changcheng, MA Xiyuan, GUO Xiaobin, LEI Jinyong
2018-12-26 DOI: 10.7500/AEPS20180604007
[Abstract](170) [PDF](101)
75
Demand Response Mechanism and Approach of Electricity Spot Market in Bidding Mode without Price on User Side
CHEN Yuguo, ZHANG Xuan, LUO Gang, BAI Yang, TAN Zhenfei, ZHONG Haiwang
2018-11-13 DOI: 10.7500/AEPS20180409009
[Abstract](142) [PDF](119)
76
Partition Method for Restoration of Asynchronous Receiving End Power Grid with Multi-infeed HVDC
YANG Chao, LIANG Haiping, GU Xueping, TANG Xiaojun, XIE Yan, LIU Yumeng
2019-01-20 DOI: 10.7500/AEPS20180604011
[Abstract](85) [PDF](26)
77
Robust Regret Based Two-stage Clearing Optimization of Day-ahead and Intra-day Markets with Wind Power
JIANG Yuewen, CHEN Meisen, WEN Buying
2018-11-09 DOI: 10.7500/AEPS20180628004
[Abstract](105) [PDF](90)
78
Optimization Method for Automatic Generation Control in Multi-DC Weak Sending Power Grid with High Proportion of Hydropower
YANG Ke, TAN Chao, WANG Minkun, HU Xiang, QING Quan, YANG Yang
2019-01-07 DOI: 10.7500/AEPS20180812011
[Abstract](300) [PDF](112)
79
Optimal Bi-level Configuration Method for Battery Energy Storage System Assisting AGC of Single Thermal Power Unit
SUN Bingying, YANG Shuili, LIU Zongqi, WANG Jinhao, CHANG Xiao, ZHU Yangfang
2019-01-07 DOI: 10.7500/AEPS20180628008
[Abstract](204) [PDF](86)
80
Supply-demand Interaction Contract Mechanism and Multi-market Electricity Purchasing Strategy to Improve Wind Power Accommodation
YAO Gaorui, LEI Xuejiao, LIU Xilin, WU Jiang
2018-11-27 DOI: 10.7500/AEPS20180620001
[Abstract](87) [PDF](32)
81
Distributed Optimization of Power Grid Considering dispatch of Electric Vehicle Battery Swapping Station and Blockchain Storage
WANG Guannan, YANG Jingfei, WANG Shuo, DUAN Lingli
2018-09-17 DOI: 10.7500/AEPS20180214011
[Abstract](81) [PDF](26)
82
Mechanism and Countermeasures of Mal-operation of Converter Transformer Zero-sequence Overcurrent Protection Caused by Inrush Currents
WENG Hanli, LIU Lei, LIN Xiangning, JIN Neng, LI Zhenxing, HUANG Jingguang
2018-09-12 DOI: 10.7500/AEPS20180423003
[Abstract](213) [PDF](79)
83
Charging Route Planning for Electric Vehicles Considering Real-time Dynamic Energy Consumption
SU Su, YANG Tiantian, LI Yujing, LUO Wei, HE Luobin, ZHANG Renzun
2018-08-28 DOI: 10.7500/AEPS20180504004
[Abstract](141) [PDF](50)
84
Startup and Integration Control Strategy of DFIG Based Isolated Wind Farm Connected with LCC-HVDC
HE Xiuqiang, GENG Hua, YANG Geng, ZOU Xin
2018-10-10 DOI: 10.7500/AEPS20180125006
[Abstract](132) [PDF](40)
85
Photovoltaic Trading Mechanism Design Using Blockchain-based Incentive Mechanism
QI Bing, XIA Yan, LI Bin, LI Dezhi, CHEN Songsong, ZHANG Yang
2018-08-21 DOI: 10.7500/AEPS20180608003
[Abstract](167) [PDF](63)
86
Impact Analysis and Application of Cross-region HVDC Delivery Mode on Renewable Energy Accommodation
ZHANG Zhenyu, WANG Wenzhuo, WANG Zhiwei, MA Xiaowei, CHU Yunlong
2019-01-03 DOI: 10.7500/AEPS20180808002
[Abstract](80) [PDF](34)
87
Reactive Power Optimization in Multi-area VSC-HVDC Interconnected Power Grids Based on Lagrangian Dual Relaxation
LUO Tian, WANG Keyou, LI Guojie, LUO Jinshan, ZHOU Ye
2018-11-12 DOI: 10.7500/AEPS20180531003
[Abstract](80) [PDF](31)
88
Fast Electromagnetic Transient Simulation Model of Double-fed Induction Generator Based Wind Turbine
MU Shixia, HOU Junxian, WANG Hongfu, WANG Tiezhu, DONG Yifeng
2018-08-27 DOI: 10.7500/AEPS20180326009
[Abstract](221) [PDF](68)
89
A Review on Research of Cyber-attacks and Defense in Cyber Physical Power Systems: Modelling and Evaluation
WANG Qi, TANG Yi, LI Mengya, NI Ming
2018-12-07 DOI: 10.7500/AEPS20180906006
[Abstract](173) [PDF](68)
90
Optimization of Power Network Reconstruction Under the Participation of Wind Farm Considering Wind Power Prediction Error Uncertainty
LIANG Haiping, CHENG Ziwie, SUN Haixin, LIU Yingpei, GU Xueping
2018-05-22 DOI: 10.7500/AEPS20180119009
[Abstract](170) [PDF](53)
91
A Review on Research of Cyber-attacks and Defense in Cyber Physical Power Systems: Detection and Protection
TANG Yi, LI Mengya, WANG Qi, NI Ming
2018-12-07 DOI: 10.7500/AEPS20180906007
[Abstract](284) [PDF](97)
92
Optimal Planning of Dynamic Wireless Supply System for Electric Vehicle Based on PSGA
SUN Yue, JIANG Cheng, WANG Zhihui, TANG Chunsen
2018-08-31 DOI: 10.7500/AEPS20180815009
[Abstract](364) [PDF](73)
93
Impact Evaluation of Multiple Energy Storage Systems Operation Strategies on Reliability of Mul-ti-energy Microgrid
LIU Hong, LI Jifeng, GE Shaoyun, ZHANG Peng, SUN Hao, WANG Yiran
2018-07-30 DOI: 10.7500/AEPS20180313006
[Abstract](363) [PDF](95)
94
Low Voltage DC Bus AC-DC Power Electronic Transformer and Short-circuit Fault Ride-through Strategy
MA Dajun, CHEN Wu, XUE Chenyang, FU Xiangyun, WEI Xing, ZHU Weiping
2018-05-25 DOI: 10.7500/AEPS20180420002
[Abstract](434) [PDF](93)
95
A Fast Online Load Identification Algorithm based on V-I Characteristics of High Frequency Data and Delayed Feedback
HAN Xiao, DENG Chunyu, ZHANG Yutian, ZHANG Yu, WU Xin
2018-09-21 DOI: 10.7500/AEPS20180415003
[Abstract](361) [PDF](81)
96
A Capacitor Voltage Balancing Method for Modular Multilevel Converter based on Field Programmable Gate Array
WANG Yu, LIU Chongru, LI Gengyin, SUN Jibo, WU Shuangxi
2018-07-15 DOI: 10.7500/AEPS20180204002
[Abstract](233) [PDF](82)
97
Electric-Gas Collaborative Optimization based on Improved Consensus Algorithm with Teaching-learning based Optimization
LI Hongwei, ZHU Hairong
2018-08-06 DOI: 10.7500/AEPS20180524001
[Abstract](280) [PDF](122)
98
The Optimal Scheduling Strategy of Multi Virtual Power Plants Under the Reform of the Power System
CHEN Yu, WEI Zhinong, XU Zheng, HUANG Wenjin, SUN Guoqiang, ZHOU Yizhou
2018-08-09 DOI: 10.7500/AEPS20180429005
[Abstract](376) [PDF](128)
99
New Compressed Air Energy Storage System of Transformable Pressure Patio and Operation Modes
LI Guoqing, HE Qing, DONG Dongmei, LIU Wenyi
2018-08-28 DOI: 10.7500/AEPS20180716006
[Abstract](259) [PDF](91)
100
Coordinated Heat and Power Dispatch of Micro Internet of Energy of Countryside Considering Heat Balance Model and Indoor Comfort Constraint
LIU Hong, WANG Yiran, LI Jixun, GE Shaoyun, LI Jifeng, LI Shengshan
2018-07-04 DOI: 10.7500/AEPS20171228012
[Abstract](302) [PDF](96)
101
Status and prospect of pilot project of energy blockchain
ZHAO Yuehao, PENG Ke, XU Bingyin, LIU Yuquan
2018-06-13 DOI: 10.7500/AEPS20180411007
[Abstract](210) [PDF](113)
102
Coordinated Operation of Active-Reactive and Voltage Control for Active Distribution Network Considering the Regulation Effect of Energy Storage
LIU Hong, XU Zhengyang, GE Shaoyun, YANG Weiqun, LIU Mengyi, ZHU Wenguang
2018-06-13 DOI: 10.7500/AEPS20180313007
[Abstract](137) [PDF](69)
103
Optimization of Generation Scheduling Considering Battery Energy Storage Life Model
WANG Liyan, CHEN Qixin, HE Guannan, ZHONG Guobin, KANG Zhongqing
2018-07-30 DOI: 10.7500/AEPS20180329002
[Abstract](472) [PDF](136)
104
Analyze of Australian 100MW Storage Operation And Its Enlightenment To China
ZENG Hui, SUN Feng, SHAO Baozhu, GE Weichun, GE Yanfeng, XU Tianning
2018-07-17 DOI: 10.7500/AEPS20180527001
[Abstract](665) [PDF](280)
105
Robust state estimation of electric-gas integrated energy system based on WLAV
CHEN Yanbo, ZHENG Shunlin, LANG Yansheng, YANG Xiaonan
2018-07-10 DOI: 10.7500/AEPS20180428003
[Abstract](461) [PDF](92)
106
Optimal Expansion Co-Planning of Urban Multi-Energy Electricity-Gas-Heating Distribution Network Incorporating Electrical Reconfiguration
ZHOU Xianzheng, GUO Chuangxin, DONG Shufeng, CHEN Wei
2018-05-29 DOI: 10.7500/AEPS20180320008
[Abstract](346) [PDF](120)
107
Optimal Model for Positive Deviation Penalty of Retailer Considering Demand Response
YU Xiaobao, TAN Zhongfu, MA Jiale, DE Gejirifu, LI Menglu
2018-05-28 DOI: 10.7500/AEPS20180122002
[Abstract](700) [PDF](126)
108
Bottom Line Thinking in Cyber Security Defense of Cyber Physical Power System
SU Sheng, LI Tian
2017-09-06 DOI: 10.7500/AEPS20170806003
[Abstract](1377) [PDF](205)

ISSN 1000-1026

CN 32-1180/TP

Copyright ©2018 Editorial Office of Automation of Electric Power Systems

Addr: No.19 Chengxin Avenue, Nanjing 211106, Jiangsu Province, P. R. China

Tel: 025-81093050 Fax: 025-81093040 E-mail: aeps@alljournals.cn

ICP备案号:苏ICP备09008660号

苏公网安备 32011502010891号