ISSN 1000-1026
CN 32-1180/TP
  • ISSN 1000-1026
  • CN 32-1180/TP

Quick Search

   
Search By From To
38 articles found Sort by: Date | Relevance
Design Ideas of Robotic Dispatcher for Power Grid
ZHANG Xiaohua, FENG Changyou, WANG Yongming, WANG Yiyu, WANG Jing, DENG Yong, WANG Yang and HAN Ye
2019, 43(13): 1-8.DOI: 10.7500/AEPS20180716001
[Abstract](896)[HTML](0)[PDF 3.25 M](521)
Abstract:
Abstract
Coordinated Optimization of Integrated Electricity-Gas Energy System Considering Uncertainty of Renewable Energy Output
WANG Jing, XU Jian, LIAO Siyang, SIMA Liping, SUN Yuanzhang and WEI Congying
2019, 43(15): 2-9.DOI: 10.7500/AEPS20180730003
[Abstract](604)[HTML](0)[PDF 1.37 M](400)
Abstract:
Abstract
Dynamic Economic Dispatch of Power System Considering Temporal Correlation of Wind Power Sequence
LIU Ji, XU Jian, SUN Yuanzhang, ZHOU Guohai, WANG Jing and WEI Congying
2019, 43(3): 43-50.DOI: 10.7500/AEPS20180321003
[Abstract](1014)[HTML](0)[PDF 1.55 M](525)
Abstract:
Abstract
Flexible Planning Methods for Distribution Network with Uncertainties During Development
ZHANG Man, WANG Zhuding, WANG Jingyu and ZHU Dongpo
2019, 43(13): 114-123.DOI: 10.7500/AEPS20181119001
[Abstract](401)[HTML](0)[PDF 1.49 M](237)
Abstract:
Abstract
Optimization Control Technology of VSC-HVDC Supporting Partition Interconnection of Urban Power Grid
TANG Xiaojun, ZHANG Zhengwei, HAN Minxiao, WANG Jing, XIE Yan and TIAN Chunzheng
2019, 43(12): 179-185.DOI: 10.7500/AEPS20180925006
[Abstract](371)[HTML](0)[PDF 1.45 M](246)
Abstract:
Abstract
Power Flow Calculation Model and Feasible Solution of AC-DC Network with Energy Routers
GUO Jing, LI Kejun, WANG Jingshan and SUN Kaiqi
2018, 42(13): 85-93.DOI: 10.7500/AEPS20171207010
[Abstract](1141)[HTML](0)[PDF 1.50 M](602)
Abstract:
Abstract
Model Predictive Control Method for Multi-energy Flow of Smart Community Combined with Stochastic Response Surface Method
MA Rui and WANG Jingsheng
2018, 42(4): 121-127.DOI: 10.7500/AEPS20170927001
[Abstract](1167)[HTML](0)[PDF 1.31 M](697)
Abstract:
Abstract
Medium-voltage Distribution Network Planning Based on Mesh Optimization Generation
MING Xu, WANG Zhuding, WANG Jingyu, YANG Fengren and Xiao Baohui
2018, 42(22): 159-164.DOI: 10.7500/AEPS20180208005
[Abstract](676)[HTML](0)[PDF 2.60 M](522)
Abstract:
Abstract
Control Strategy for Suppressing Power Fluctuation of Equivalent Load in Microgrids Based on Demand-side Reservation and Response
WANG Jingbiao, PENG Jian, DUAN Juanfeng, LIU Zhengzhe, YUAN Shulin and CHAO Qin
2017, 41(4): 69-77.DOI: 10.7500/AEPS20160425007
[Abstract](1302)[HTML](0)[PDF 1.30 M](796)
Abstract:
Abstract
Active Power Control Strategy for Wind Power Considering Priorities of Power Generation with Peak Regulation Constraints
ZHAI Bingxu, WANG Jingran, YANG Zhigang, WANG Yulin, LIU Xiaomin and LI Pengyuan
2017, 41(23): 83-88.DOI: 10.7500/AEPS20170119011
[Abstract](1862)[HTML](0)[PDF 1.71 M](899)
Abstract:
Abstract
An Active Power Control Strategy for Large-scale Cluster of Wind Power Considering Constraints on Nested Transmission Sections
WANG Jingran, WANG Yulin, YANG Zhigang, CUI Huijun, CUI Zhengpai and SUN Rongfu
2015, 39(13): 16-21.DOI: 10.7500/AEPS20140701011
[Abstract](1712)[HTML](0)[PDF 1.24 M](1097)
Abstract:
Abstract
Composite Energy Storage Technology with Compressed Air Energy Storage in Microgrid and Its Cost Analysis
TIAN Chongyi, ZHANG Chenghui, LI Ke and WANG Jing
2015, 39(10): 36-41.DOI: 10.7500/AEPS20140318006
[Abstract](1949)[HTML](0)[PDF 1.36 M](1602)
Abstract:
Abstract
Optimal Siting and Sizing of DGs for Microgrid Based on Improved MMAS Algorithm
WANG Jing, WANG Xuefeng, WANG Xiaojie, CHEN Jiangbin, WANG Zongli and CHEN Junyu
2015, 39(21): 73-80.DOI: 10.7500/AEPS20141130012
[Abstract](1745)[HTML](0)[PDF 1.44 M](1067)
Abstract:
Abstract
Integrated Protection of Distribution System with Multi Distributed Generators Integrated
LI Bin, ZHANG Huiying, WANG Jingpeng and BO Zhiqian
2015, 39(15): 90-95.DOI: 10.7500/AEPS20141014012
[Abstract](2717)[HTML](0)[PDF 1.31 M](940)
Abstract:
Abstract
Optimization of Commutation Failure Prevention and Automatic Recovery for East China Multi-infeed High-voltage Direct Current System
LI Xinnian, CHEN Shuyong, PANG Guangheng, LEI Xiao, LIU Yao and WANG Jingfang
2015, 39(6): 134-140.DOI: 10.7500/AEPS20140305002
[Abstract](2584)[HTML](0)[PDF 1.39 M](1735)
Abstract:
Abstract
Case Analysis and Simulation of Commutation Failure in Multi-infeed HVDC Transmission Systems
WANG Jing, LIANG Zhifeng, JIANG Mu, HU Chaofan and GE Rui
2015, 39(4): 141-146.DOI: 10.7500/AEPS20140314007
[Abstract](1989)[HTML](0)[PDF 1.31 M](1689)
Abstract:
Abstract
Identification Method for Feeder Topology Based on Successive Polling of Smart Terminal Unit
FAN Kaijun, XU Bingyin, DONG Jun, WANG Jinghua, SHU Hongchun and ZHU Zhengyi
2015, 39(11): 180-186.DOI: 10.7500/AEPS20150106010
[Abstract](1811)[HTML](0)[PDF 1.30 M](1355)
Abstract:
Abstract
Smart Substation Advanced Application Software Adapted for Two-level Distributed Smart Dispatch and Control
SUN Hongbin, MU Jianan, SHENG Tongtian, LI Qingxin, WANG Jing, WANG Bin, WANG Xuran, JI Guoqiang, WU Wenchuan, GUO Qinglai, LI Yalou and WANG Dexing
2015, 39(1): 233-240.DOI: 10.7500/AEPS20140930010
[Abstract](2435)[HTML](0)[PDF 1.42 M](1418)
Abstract:
Abstract
A Game Model for DGs-Loads in Microgrid Based on Firefly Algorithm and Its Analysis
WANG Jing, WANG Zongli, CHEN Junyu, WANG Xuefeng, WANG Xiaojie and TIAN Lei
2014, 38(21): 7-12.DOI: 10.7500/AEPS20131127010
[Abstract](1796)[HTML](0)[PDF 1.13 M](1339)
Abstract:
Abstract
Decision-making Model and Method for Spinning Reserve and Risk of Power Systems Integrated with Large-scale Wind Farms
WANG Xu, JIANG Chuanwen, LIU Yujiao and WANG Jing
2014, 38(13): 64-70.DOI: 10.7500/AEPS20131011012
[Abstract](2344)[HTML](0)[PDF 1.66 M](1487)
Abstract:
Abstract
previous page < results 1 - 20 > next page

ISSN 1000-1026

CN 32-1180/TP

Copyright ©2018 Editorial Office of Automation of Electric Power Systems

Addr: No.19 Chengxin Avenue, Nanjing 211106, Jiangsu Province, P. R. China

Tel: 025-81093050 Fax: 025-81093040 E-mail: aeps@alljournals.cn

ICP备案号:苏ICP备09008660号

苏公网安备 32011502010891号