ISSN 1000-1026
CN 32-1180/TP
  • ISSN 1000-1026
  • CN 32-1180/TP

Editors Recommend

1
Identification of Potential Harmful Behaviors in Electricity Market Based on Cloud Model and Fuzzy Petri Net
LIU Dunnan, ZHANG Qian, LI Xiaotong, GU Yugui, TAN Zhongfu
2019, 43(2): 25-33. doi: 10.7500/AEPS20180405004
[Abstract](88) [PDF 1.38 M](44)
2
Competitive Mechanism Design in Electricity Market Based on Fair Benefit Allocation
WANG Jianxiao, ZHONG Haiwang, XIA Qing, WANG Yang, LAI Xiaowen, GUO Xinzhi
2019, 43(2): 7-17. doi: 10.7500/AEPS20180410009
[Abstract](168) [PDF 1.42 M](124)
3
Bilateral Game Model of Power Supply and Demand Sides with Incomplete Information in Day-ahead Electricity Market
JIANG Wei, WU Jie, FENG Wei, DUAN Xiaofeng, TANG Haibo, WU Lei
2019, 43(2): 18-24. doi: 10.7500/AEPS20180615003
[Abstract](173) [PDF 1.48 M](88)
4
Analysis of Key Technologies for Artificial Intelligence Applied to Power Grid Dispatch and Control
SHAN Xin, LU Xiao, ZHAI Mingyu, GAO Zonghe, XU Chunlei, TENG Xianliang, WANG Bo
2019, 43(1): 49-57. doi: 10.7500/AEPS20180629002
[Abstract](574) [PDF 1.69 M](429)
5
Review on Application of Artificial Intelligence in Power System and Integrated Energy System
YANG Ting, ZHAO Liyuan, WANG Chengshan
2019, 43(1): 2-14. doi: 10.7500/AEPS20180706005
[Abstract](879) [PDF 1.90 M](719)
6
Analysis on Blackout in Brazilian Power Grid on March 21, 2018 and Its Enlightenment to Power Grid in China
YI Jun, BU Guangquan, GUO Qiang, XI Gongwei, ZHANG Jianyun, TU Jingzhe
2019, 43(2): 1-6. doi: 10.7500/AEPS20180812003
[Abstract](239) [PDF 2.22 M](133)
7
Machine Learning for Energy and Electric Power Systems: State of the Art and Prospects
CHENG Lefeng, YU Tao, ZHANG Xiaoshun, YIN Linfei
2019, 43(1): 15-31. doi: 10.7500/AEPS20180814007
[Abstract](611) [PDF 1.67 M](508)
8
Key Technologies and Prospects for DC Power Grid Planning
LU Jingjing, HE Zhiyuan, ZHAO Chengyong, AN Ting, TANG Guangfu, PANG Hui
2019, 43(2): 182-191. doi: 10.7500/AEPS20180828005
[Abstract](182) [PDF 1.54 M](94)
9
Suggestion on Operation Contingency Reserve Standards for Power Grid of China
ZHENG Xiubo, XIA Chun, LIN Yong, BIE Zhaohong, QIN Yun, LU Xun
2018, 42(1): 151-159. doi: 10.7500/AEPS20170214007
[Abstract](2005) [PDF 1.66 M](757)
10
Current Status of High-performance On-line Analysis Computation and Key Technologies for Cooperating Computation
GUO Jian, ZHOU Jingyang, LI Qiang, Yousu CHEN, LUO Yadi, LANG Yansheng
2018, 42(3): 149-159. doi: 10.7500/AEPS20170320007
[Abstract](1761) [PDF 1.61 M](690)
11
Stochastic Planning of Smart Distribution Network Based on Security Distance Methodology Considering Fault Recovery
LIU Jia, CHENG Haozhong, XU Qian, LAN Zhou, MA Zeliang, ZHANG Jianping
2018, 42(5): 64-71. doi: 10.7500/AEPS20170412007
[Abstract](1026) [PDF 1.27 M](524)
12
Test Method for Frequency Characteristics of Northwest Sending-end Power Grid
SUN Xiaoqiang, CHENG Song, LIU Xin, DUAN Naixin, CHU Yunlong, LI Hua
2018, 42(2): 148-153. doi: 10.7500/AEPS20170418006
[Abstract](1049) [PDF 1.50 M](668)
13
Source-Grid-Load Coordination Method for Active Distribution Network Based on Multi-level Electricity Price Response Mechanism
XU Xilin, SONG Yiqun, YAO Liangzhong, SUO Ruihong, YAN Zheng
2018, 42(5): 9-17. doi: 10.7500/AEPS20170430002
[Abstract](2214) [PDF 1.49 M](916)
14
Assistant Topology with DC Fault Clearing Capability Applied for Two-level Voltage Source Converter
LAN Tongkun, LI Yinhong, DUAN Xianzhong, LUO Qiang, CHEN Zhaohui
2018, 42(7): 50-55. doi: 10.7500/AEPS20170502004
[Abstract](650) [PDF 1.38 M](399)
15
Three-phase Optimal Power Flow Model for Distribution Network Based on Constant Hessian Matrix
ZHAO Tingting, ZHAO Fengzhan, JU Yuntao, DU Songhuai, ZHANG Yu, ZHOU Xianfei
2018, 42(15): 11-17. doi: 10.7500/AEPS20170507003
[Abstract](797) [PDF 1.30 M](299)
16
Optimization and Simulation Analysis of Peak Shaving for DC Interconnected Power System with Energy Storage
XIE Dongliang, XUE Feng, SONG Xiaofang
2018, 42(5): 72-79. doi: 10.7500/AEPS20170511005
[Abstract](1640) [PDF 1.48 M](676)
17
New Features of Application Function for Future Dispatching and Control Systems
XU Hongqiang, YAO Jianguo, NAN Guilin, YU Yijun, YANG Shengchun, ZHAI Mingyu
2018, 42(1): 1-7. doi: 10.7500/AEPS20170518001
[Abstract](4664) [PDF 1.21 M](1863)
18
Quantified Analysis Method of Frequency Response Characteristics for Power Systems with Virtual Inertia
HUANG Linbin, XIN Huanhai, HUANG Wei, YANG Huan, WANG Zhen
2018, 42(8): 31-38. doi: 10.7500/AEPS20170605010
[Abstract](1044) [PDF 1.65 M](1059)
19
Information Disclosure Mechanism in Electricity Retail Market
CHEN Jiageng, LIN Zhemin, LI Yongbo, WANG Haichao, HE Chuan, WANG Kai
2018, 42(17): 168-174. doi: 10.7500/AEPS20170609001
[Abstract](673) [PDF 1.27 M](359)
20
Stability Analysis of Multiple Parallelled Photovoltaic Power Generation Units Connected to Weak AC System
JIA Qi, YAN Gangui, LI Yonglin, CAI Yuru, ZHANG Hualu
2018, 42(3): 14-20. doi: 10.7500/AEPS20170610002
[Abstract](1744) [PDF 1.33 M](838)
21
Self-scheduling Bidding Strategy for Downstream Station in Day-ahead Market with Participation of Multi-operator Cascade Hydropower Stations
ZHANG Lizi, LIU Fang, XU Tong, JIANG Yan, LI Xiufeng, XU Hong
2018, 42(19): 27-33. doi: 10.7500/AEPS20170613017
[Abstract](265) [PDF 1.37 M](179)
22
Architecture and Key Technologies of Dispatch and Control System Supporting Integrated Bulk Power Grids
XU Hongqiang, YAO Jianguo, YU Yijun, TANG Biqiang
2018, 42(6): 1-8. doi: 10.7500/AEPS20170617001
[Abstract](1882) [PDF 1.50 M](949)
23
Conception and Architecture of Pro-active Protection and Control for Power Equipments
XIONG Xiaofu
2018, 42(2): 1-10. doi: 10.7500/AEPS20170625002
[Abstract](1970) [PDF 1.91 M](955)
24
Modeling Method for Coupling Relations in Cyber Physical Power Systems Based on Correlation Characteristic Matrix
XUE Yusheng, LI Manli, LUO Jianbo, NI Ming, CHEN Qian, TANG Yi
2018, 42(2): 11-19. doi: 10.7500/AEPS20170705006
[Abstract](2253) [PDF 1.37 M](1096)
25
Service Restoration Strategy of Active Distribution Network with Soft Open Points
LOU Chengwei, ZHANG Xiaohui, CONG Pengwei, ZHANG Bo, TANG Wei, ZHANG Lu
2018, 42(1): 23-31. doi: 10.7500/AEPS20170706008
[Abstract](1905) [PDF 1.30 M](756)
26
Differentiated Coal-fired Unit Commitment Model Considering Environmental Capacity
GUO Danyang, GAO Mingyu, BAN Mingfei, YU Jilai
2018, 42(12): 36-43. doi: 10.7500/AEPS20170712001
[Abstract](511) [PDF 1.40 M](298)
27
Bi-level Optimal Capacity Configuration for Power to Gas Facilities Considering Operation Strategy and Investment Subject Benefit
XU Zhiheng, ZHANG Yongjun, CHEN Zexing, LIN Xiaoming, CHEN Boda
2018, 42(13): 76-84. doi: 10.7500/AEPS20170713011
[Abstract](570) [PDF 1.37 M](295)
28
Multi-objective Optimal Day-ahead Dispatch of Integrated Energy System Considering Power-to-gas Operation Cost
DONG Shuai, WANG Chengfu, LIANG Jun, DONG Xiaoming, LIANG Zhengtang, LI Huadong
2018, 42(11): 8-15. doi: 10.7500/AEPS20170721003
[Abstract](827) [PDF 1.61 M](386)
29
A Low-carbon Regional Power Dispatch Method with Integration of Renewable Energy Sources
HUANG Yu, XU Qingshan, JIANG Xianqiang, LOU Oudie, JIANG Ling
2018, 42(12): 19-26. doi: 10.7500/AEPS20170724004
[Abstract](913) [PDF 1.31 M](339)
30
Clustering Optimization Strategy for Electricity Consumption Behavior Analysis in Smart Grid
GONG Gangjun, CHEN Zhimin, LU Jun, WANG Zhaoliang, QI Bing, CUI Gaoying
2018, 42(2): 58-63. doi: 10.7500/AEPS20170726009
[Abstract](1748) [PDF 1.24 M](1152)
31
DC/DC Converter Topology with DC Fault Isolation Capability Applicable for DC Grid
ZHU Sicheng, ZHAO Chengyong, LI Shuai, LI Chengyu, XU Jianzhong
2018, 42(7): 108-115. doi: 10.7500/AEPS20170727001
[Abstract](1035) [PDF 1.47 M](497)
32
Full-dimensional Observation of Distribution System Security Region
XIAO Jun, ZHANG Baoqiang, SHAO Jingpeng, ZHANG Miaomiao, ZHEN Guodong
2018, 42(16): 73-79. doi: 10.7500/AEPS20170801002
[Abstract](474) [PDF 2.52 M](256)
33
Coordinated Frequency Regulation Strategy of Wind, Diesel and Load for Microgrid with High-penetration Renewable Energy
BIAN Xiaoyan, JIANG Ying, ZHAO Yao, LI Dongdong
2018, 42(15): 102-109. doi: 10.7500/AEPS20170803006
[Abstract](599) [PDF 2.34 M](317)
34
System Design of Xiamen Bipolar VSC-HCDC Transmission Project
CHEN Dong, YUE Bo, MEI Nian, WU Yankun, YU Shifeng
2018, 42(14): 180-185. doi: 10.7500/AEPS20170807006
[Abstract](1000) [PDF 1.40 M](417)
35
Optimal Allocation Method for Capacity of Power Supply System in Industrial Park Under New Electricity Market Reform
WU Ming, REN Xuejing, ZHOU Dan, SU Jian, KOU Lingfeng, LIANG Huishi
2018, 42(5): 2-8. doi: 10.7500/AEPS20170808001
[Abstract](1519) [PDF 1.75 M](729)
36
Analysis on Interrelationship Between Future UHV Power Grid Structural Form and Power Source Composition in China
YANG Haitao, JI Ping, MIAO Miao, ZHANG Guihong, JIANG Ning, SONG Yunting
2018, 42(6): 9-17. doi: 10.7500/AEPS20170808004
[Abstract](1474) [PDF 1.94 M](650)
37
Compound Control Strategy for Flexible Multi-state Switch
HUO Qunhai, SU Menghan, WU Lixin, WEI Tongzhen, WANG Peng
2018, 42(7): 166-170. doi: 10.7500/AEPS20170808011
[Abstract](1019) [PDF 1.62 M](469)
38
Probabilistic Power Flow Calculation of Islanded Microgrid Considering Uncertainty of Renewable Energy
WANG Han, YAN Zheng, XU Xiaoyuan, LI Tie, TANG Junci, ZHOU Chunying
2018, 42(15): 110-117. doi: 10.7500/AEPS20170813001
[Abstract](521) [PDF 1.43 M](320)
39
Analysis on Large Disturbance Power-angle Stability of Strong-damping Voltage-source Virtual Synchronous Generators
MENG Zhiwei, HOU Yuqiang, FANG Yongjie, ZHU Ling, YANG Haiyang
2018, 42(9): 44-50. doi: 10.7500/AEPS20170815002
[Abstract](1389) [PDF 1.40 M](870)
40
Undelayed Synthetic Test Method with High Junction Temperature for VSC-HVDC Valves
YIN Guanxian, XIE Yeyuan, ZHU Minglian, TIAN Jie
2018, 42(7): 94-101. doi: 10.7500/AEPS20170821002
[Abstract](693) [PDF 1.50 M](287)
41
Analysis on Pricing Mechanism in Frequency Regulation Ancillary Service Market of United States
CHEN Zhongfei, JING Zhaoxia, CHEN Dapeng, XIE Wenjin
2018, 42(12): 1-10. doi: 10.7500/AEPS20170821004
[Abstract](1061) [PDF 1.46 M](516)
42
Control Method of Improved Virtual Inductance for DFIG Based Wind Turbine Under Weak Grid Condition
ZHANG Xueguang, FANG Ran, MA Yan, ZHAO Yini, XU Dianguo
2018, 42(18): 33-40. doi: 10.7500/AEPS20170821006
[Abstract](368) [PDF 1.77 M](184)
43
Dynamic Optimal Dispatch with Multiple Time Scale in Integrated Power and Gas Energy Systems
MEI Jianchun, WEI Zhinong, ZHANG Yong, MA Zhoujun, SUN Guoqiang, ZANG Haixiang
2018, 42(13): 36-42. doi: 10.7500/AEPS20170823002
[Abstract](929) [PDF 1.47 M](476)
44
Frequency Coupling Mechanism Analysis and Stability Judgement for Three-phase Grid-connected Inverter
ZOU Xiaoming, DU Xiong, WANG Guoning, YANG Yougeng, JI Yongliang
2018, 42(18): 57-63. doi: 10.7500/AEPS20170823005
[Abstract](783) [PDF 2.33 M](312)
45
Power Network Reconfiguration Strategy with Microgrids as Black-start Power Sources
ZHAO Yuxuan, SUN Lei, LIN Zhenzhi, WEN Fushuan, XUE Yusheng
2018, 42(17): 9-17. doi: 10.7500/AEPS20170824001
[Abstract](663) [PDF 1.68 M](298)
46
Multi-energy Cooperative Optimization of Integrated Energy System in Plant Considering Stepped Utilization of Energy
XU Hang, DONG Shufeng, HE Zhongxiao, SHI Yunhui
2018, 42(14): 123-130. doi: 10.7500/AEPS20170825006
[Abstract](656) [PDF 1.42 M](308)
47
Chance-constrained Model for Day-ahead Heat Pump Scheduling in Active Distribution Network and Its Tractability Transformation
LI Zihao, WU Wenchuan, ZHU Jie, DING Yifeng, YANG Shuo, ZHANG Boming
2018, 42(11): 24-31. doi: 10.7500/AEPS20170825007
[Abstract](826) [PDF 1.43 M](390)
48
Correction Method for HVDC Power Considering Correlation of New Energy and Loads Between Sending and Receiving Ends
HUANG Hui, LUO Jianbo, CHANG Haijun, LI Zhaowei, LIU Jin
2018, 42(23): 27-32. doi: 10.7500/AEPS20170830002
[Abstract](200) [PDF 1.59 M](157)
49
Cutting Plane Consensus Algorithm for Decentralized Optimal Power Flow of Distribution Networks with High Penetration of Photovoltaic
DAI Yue, LIU Mingbo, WANG Zhijun, XIE Min
2018, 42(15): 2-10. doi: 10.7500/AEPS20170907002
[Abstract](893) [PDF 1.58 M](403)
50
Robust Optimization of Active Distribution Network with High-penetration Photovoltaic Access Based on Approximated Value Function
SUN Xinglu, DONG Ping, WANG Yaping, LIN Yun
2018, 42(15): 62-69. doi: 10.7500/AEPS20170908016
[Abstract](741) [PDF 1.48 M](336)

ISSN 1000-1026

CN 32-1180/TP

Copyright ©2018 Editorial Office of Automation of Electric Power Systems

Addr: No.19 Chengxin Avenue, Nanjing 211106, Jiangsu Province, P. R. China

Tel: 025-81093050 Fax: 025-81093040 E-mail: aeps@alljournals.cn

ICP备案号:苏ICP备09008660号

苏公网安备 32011502010891号